Tel: +886 7 3102177
Available: Mon - Fri 9:00 - 18:00 GMT+8

Krex

Krex Plus Black Velo Saddle
  • Save 6%
59041 55351
Krex Plus MTB/Road Handlebar Bag
  • Save 26%
65683 48893
Krex Plus Black Aluminium Stem
  • Save 8%
46125 42435
KREX Flying 300D MTB 27 SPEED BIKE
  • Save 23%
1476015 1143911
Santa Cruz 5010 C R2x MTB
  • Save 9%
5785978 5293358
Krex Carbon Fiber Stem
  • Save 11%
64576 57196
KREX Compass Bell
  • Save 14%
21402 18450