Tel: +886 7 3102177
Available: Mon - Fri 9:00 - 18:00 GMT+8

Krex

Krex Plus Black Velo Saddle
  • Save 6%
45.69 42.83
Krex Plus MTB/Road Handlebar Bag
  • Save 26%
50.83 37.83
Krex Plus Black Aluminium Stem
  • Save 8%
35.69 32.84
KREX Flying 300D MTB 27 SPEED BIKE
  • Save 23%
1,142.17 885.18
Santa Cruz 5010 C R2x MTB
  • Save 9%
4,477.31 4,096.11
Krex Carbon Fiber Stem
  • Save 11%
49.97 44.26
KREX Compass Bell
  • Save 14%
16.56 14.28