Tel: +886 7 3102177
Available: Mon - Fri 9:00 - 18:00 GMT+8

Saddles

Gios Saddle-Black
  • Save 8%
Gios Saddle
฿2200 ฿2035
Velo Senso Sports White VL-4130 Woman's Saddle
  • Save 8%
+
Velo Plush VL 3251 Saddle
  • Save 6%
Velo Plush VL 3251 Saddle
฿1754 ฿1650
+
Velo Senso Plush VL 3147 Saddle
  • Save 6%
+
Black Option PZ Racing CR2.4D Saddle
  • Save 13%
PZ Racing CR2.4D Saddle
฿6049 ฿5279
MHL CM-B02 Leather Saddle
  • Save 14%
MHL CM-B02 Leather Saddle
฿3663 ฿3135
MHL CM-B03 Leather Saddle_ Honey
  • Save 25%
MHL CM-B03 Leather Saddle
฿3608 ฿2695
Krex Plus Black Velo Saddle
  • Save 6%
Krex Plus Black Velo Saddle
฿1760 ฿1650
+