Tel: +886 7 3102177
Available: Mon - Fri 9:00 - 18:00 GMT+8

Saddles

Gios Saddle-Black
  • Save 10%
Gios Saddle
฿2176 ฿1969
Velo Senso Sports White VL-4130 Woman's Saddle
  • Save 10%
+
Velo Plush VL 3251 Saddle
  • Save 6%
Velo Plush VL 3251 Saddle
฿1735 ฿1632
+
Velo Senso Plush VL 3147 Saddle
  • Save 6%
+
Black Option PZ Racing CR2.4D Saddle
  • Save 13%
PZ Racing CR2.4D Saddle
฿5983 ฿5222
MHL CM-B02 Leather Saddle
  • Save 13%
MHL CM-B02 Leather Saddle
฿3623 ฿3155
MHL CM-B03 Leather Saddle_ Honey
  • Save 12%
MHL CM-B03 Leather Saddle
฿3568 ฿3155
Krex Plus Black Velo Saddle
  • Save 6%
Krex Plus Black Velo Saddle
฿1795 ฿1686
+